Learn more, get upper !

Image Alt

Olimpiada Națională Gazeta Matematică – ETAPA FINALĂ – CLASELE V – VI

  /  Olimpiada Națională Gazeta Matematică – ETAPA FINALĂ – CLASELE V – VI

Olimpiada Națională Gazeta Matematică 2020 – 2021
Etapa Finală – clasele V-VI – Regiunea București, Ilfov

Filialele București și Ilfov ale Societății de Științe Matematice din România, în parteneriat cu Fundația Upper Education, vor organiza a III-a etapă a Olimpiadei Naționale Gazeta Matematică pentru clasele V-VI, în regiunea București și Ilfov.

Data desfășurării concursului: 23 mai 2021.

Etapa a III-a organizată de filialele București și Ilfov ale SSMR în parteneriat cu Fundația Upper Education se adresează elevilor din municipiul București și județul Ilfov care la etapa a II-a au obținut minim 12 puncte.

Concursul va avea loc de la ora 9:15 până la ora 13:30.

Perioada de desfășurare a concursului este structurată astfel:

 • 9:15 – 09:30 – perioada în care participanții se conectează la concurs;
 • 9:30 – 10:00 – verificarea condițiilor de concurs (camera web și microfon funcționale, poziție corectă pentru monitorizare);
 • 10:00 – 13:00 – perioada efectivă de concurs;
 • 13:00 – 13:30 – scanarea si încărcarea soluțiilor în platformă.

Concursul se va desfășura online, pe platforma Upper.School.

Proba constă în 4 probleme cu redactare a soluțiilor.

Fiecare problemă are un punctaj maxim de 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Se pot acorda punctaje parțiale. Baremele de corectare și acordare a punctajelor parțiale vor fi publicate pe site-ul concursului. Orice soluție corectă, diferită de cea din barem, va fi punctată corespunzător.
Corectarea este manuală. Soluțiile încărcate în platforma de participanți vor fi evaluate de profesorii parteneri.
Se pot depune contestații după afișarea rezultatelor inițiale. După rezolvarea contestațiilor se vor publica rezultatele finale ale concursului, conform calendarului.

Platforma pe care se va desfășura concursul

Concursul se va desfășura pe platforma upper.school, platformă care integrează, prin conectare unică, atât desfășurarea concursului (afișarea problemelor de concurs, încărcarea soluțiilor, corectarea și afișarea rezultatelor) cât și monitorizarea video și audio a participanților.

Monitorizarea video și audio va fi atât umană (prin supraveghetori) cât și automată (prin funcționalități de auditare ale platformei software de concurs).

 • Participanții vor fi organizați în săli virtuale, cu un supraveghetor la fiecare sală. În fiecare sală virtuală vor fi repartizați maxim 20 de participanți.
 • Platforma upper.school, prin care se va desfășura concursul, dispune de funcționalități de monitorizare (proctoring) prin care se auditează:
  • Perioadele de deconectare de la platformă (indiferent dacă sunt din motive tehnice sau intenționate);
  • Comutarea de la ecranul concursului (se auditează perioada de utilizare a altor aplicații sau pagini web în timpul concursului);
  • Cameră web sau microfon inactive pe perioada concursului;
  • Activitate audio a altor persoane din încăpere.
 • Pentru fiecare participant se înregistrează automat activitatea video și audio a participantului din timpul concursului, care poate fi verificată ulterior dacă se constată suspiciuni de neconformitate cu regulile concursului.

Regulile de participare

 • Participanții la etapa finală sunt cei calificați după etapa a II-a a ONGM, conform criteriilor publicate de Societatea de Științe Matematice din România (https://ssmr.ro/onm2021). Se adresează elevilor din municipiul București și județul Ilfov care la etapa a II-a au obținut minim 12 puncte.
 • Participanții trebuie să se conecteze la platforma upper.school cu laptop sau computer. Nu este permisă conectarea cu telefon sau tabletă.
 • Laptopul sau computerul trebuie să dispună de cameră web funcțională (integrată sau externă).
 • Laptopul sau computerul trebuie să dispună de microfon funcțional (integrat sau extern).
 • Nu este permisă folosirea căștilor.
 • Nu este permisă folosirea telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor echipamente electronice pe durata efectivă a concursului.
 • Nu este permisă participarea dacă nu s-a completat formularul de contact și acord GDPR conform detaliilor precizate mai jos.

Pregătirea pentru concurs

 • Formular de contact și acord GDPR

Înscrierea la etapa a III-a se face prin completarea unui formular de acord GDPR, prin care părintele va trebui să-și dea acordul pentru înregistrarea video și audio a copilului în timpul concursului, în scop de verificare a conformității cu regulile competiției. Formularul GDPR poate fi completat AICI.

În același formular va trebui completat un număr de telefon de contact pe perioada concursului. Numărul de telefon trebuie să fie al unei persoane care va putea răspunde pe durata concursului la telefon, în caz că va fi contactată de Upper.School. Acest număr de telefon va fi apelat dacă se constată că echipamentul participantului nu funcționează corespunzător, pentru a fi remediată problema identificată.

Vă rugăm să accesați și completați formularul până pe 17 mai 2021, ora 23:59. Dacă acest formular nu va fi completat până la data specificată, nu se acceptă participarea la concurs.

 • Verificare tehnică

Participanții se vor conecta la platforma upper.school pentru a-și face verificarea tehnică a echipamentului pe care-l vor utiliza în concurs (laptop/computer, camera web, microfon).
Verificarea tehnică se poate face începând cu data de 18 mai 2021. Începând cu această dată vă puteți conecta în platforma upper.school cu contul de elev și veți putea apăsa pe butonul “Verificare tehnică” de pe cardul concursului. Vă rugăm să faceți această verificare până miercuri, 20 mai 2021, ora 23:59. Dacă în urma verificării tehnice obțineți un rezultat diferit față de cel din imaginea de mai jos, comunicați-ne pe e-mailul contact@upper.school sau pe whatsapp la numărul de telefon 0752.224.893. 

 • Verificare condiții optime de concurs
   • Asigurați-vă înainte de începerea concursului că aveți un spațiu de lucru în care puteți poziționa laptopul/computerul astfel încât zona de monitorizare să fie conformă cu regulile de desfășurare a concursului.
   • Asigurați-vă că vă funcționează camera web, microfonul, laptopul/computerul și Internetul.
   • Asigurați-vă că în caz de probleme tehnice (întreruperi de curent sau Internet), aveți o soluție alternativă pe care să o puteți aplica imediat (exemplu: laptop cu acumulator, Internet prin data mobile).

Desfășurarea concursului

Concursul se va desfășura prin platforma upper.school.

1) În perioada 09:15 – 09:30, participantul se conectează la platforma upper.school, unde va vedea pe pagina principală cardul de concurs și butonul de intrare în concurs. Participantul va intra în concurs în această perioadă.

2)  În perioada de verificare a condițiilor de concurs (09:30 – 10:00) se vor efectua următoarele acțiuni:

 • Supraveghetorul va verifica împreună cu fiecare participant dacă funcționează camera web și microfonul. Fiecare problemă identificată va fi comunicată imediat de supraveghetor către suportul tehnic, care va apela numărul de telefon de contact al participantului. Dacă persoana de contact a participantului nu răspunde la telefon sau nu remediază problema, participantul nu va putea intra în concurs.
 • Participantul trebuie să se asigure ca nu i se va descărca laptopul/computerul și că are Internet stabil.
 • Participantul trebuie să se asigure că nu vor fi alte persoane în încăpere pe perioada concursului.
 • Participantul trebuie să se asigure ca are tot ce-i trebuie la dispoziție (instrumente de scris, trusă de geometrie, foi albe de scris, apă), pentru a nu ieși din zona de supraveghere video în timpul concursului.
 • Participantul va poziționa laptopul/computerul în lateral, astfel încât camera web să focalizeze zona participantului, masa de lucru și foile de concurs.

3) Perioada efectivă de concurs : 10:00 – 13:00.

La ora 10:00 se vor afișa pe ecran subiectele de concurs. Vor fi 4 probleme de rezolvat, cu redactare a soluțiilor.

Pe toată perioada efectivă de concurs nu este permisă utilizarea laptopului/computerului, care va fi poziționat doar pentru a asigura monitorizarea participantului și în același timp vizualizarea problemelor de concurs pe ecran.

Nu este permisă oprirea camerei video sau a microfonului. Nu este permisă diminuarea volumului audio.  Aceste acțiuni, chiar și fără intenție, vă vor descalifica din concurs.

Nu este permisă folosirea echipamentelor electronice (telefon mobil, tabletă, smartwatch, etc), folosirea de instrumente de calcul (calculator).

Se poate comunica cu supraveghetorul pentru a pune întrebări despre probleme, doar în prima jumătate de oră.

Pe toată perioada efectivă de concurs participantul va trebui să păstreze liniște (ca într-o sală reală de concurs). Participantul trebuie să se asigure că nu există zgomote de fond în încăpere, pentru a evita auditarea de zgomote externe de către platforma software.

Soluțiile se redactează pe foi albe, cu stilou sau pix cu pastă de culoare închisă. 

Soluția fiecărei probleme se redactează pe pagini diferite. 

Pe fiecare pagină trebuie să scrieți în dreapta sus: numărul problemei, număr pagină / total pagini soluție (exemplu: problema 1, pagina 1/2). 

4) Perioada încărcării soluțiilor : 13:00 – 13:30.     

Începând cu ora 13:00 (ora de finalizare a perioadei efective de concurs), participantul are la dispoziție 30 de minute pentru a efectua următoarele acțiuni:

 • fotografierea paginilor cu soluțiile sau scanarea. Această acțiune se desfășoară în zona de supraveghere a camerei web. Nu este permisă ieșirea din zona de supraveghere video. 

Se poate utiliza un scanner (dacă este poziționat în zona de supraveghere video) sau un telefon mobil / tabletă. Recomandăm fotografierea paginilor sau scanarea cu aplicații de scanare (ex: Cam Scanner).

Atenție! Focalizați bine pagina, astfel încât să includeți toată zona scrisă. 

 • încărcarea soluțiilor în platformă

Această acțiune se poate realiza în două moduri:

Varianta 1) Direct de pe telefonul sau tableta cu care s-au scanat/fotografiat soluțiile. 

 • Accesați platforma upper.school de pe telefon sau tabletă, din browser, și vă conectați cu e-mailul de utilizator și parola (aceeași conectare ca cea de pe laptop/computer).
 • Intrați în concurs și încărcați fișierele cu soluția pentru fiecare problemă. 
 • Verificați de pe laptop/computer că ați încărcat corect paginile scanate/fotografiate pentru fiecare problemă. Apăsați butonul Trimite testul spre evaluare.
 • Anunțați supraveghetorul că ați terminat încărcarea soluțiilor și închideți conexiunea de pe laptop/computer.

Varianta 2) Prin trimiterea fișierelor cu soluțiile scanate/fotografiate de pe telefon/tabletă pe laptopul/computerul cu care sunteți conectat la platformă.

Trimiterea se poate face prin e-mail, de pe e-mailul vostru configurat pe telefon pe e-mailul vostru configurat pe laptop. Descărcați fișierele trimise pe e-mail și încărcați-le în platformă, pentru fiecare problemă. 

Anunțați supraveghetorul că ați terminat încărcarea și apăsați butonul Trimite testul spre evaluare. După apăsarea acestui buton veți ieși automat din concurs.

REGULILE CONCURSULUI. FOARTE IMPORTANT!

Concursul  are reguli stricte de monitorizare, impuse de organizator. Nerespectarea acestor reguli va duce la descalificarea participantului din concurs.

 • Pe toată perioada desfășurării concursului trebuie să fie pornite camera web și microfonul, să fiți poziționat corect în zona de supraveghere a camerei web și să nu ieșiți din zona de supraveghere video. 
 • Conectarea la sesiunea de concurs se va face cu laptop sau computer, nu cu tableta sau telefonul mobil.
 • Camera web trebuie să focalizeze pe toată durata concursului participantul și zona de lucru. Poziția recomandată este în lateral, conform imaginilor de mai jos. Pe toată durata concursului, participantul trebuie să se încadreze în zona de monitorizare.

 • Laptopul sau computerul au rol de monitorizare pe toată durata efectivă a concursului. Nu este permisă utilizarea în alt scop. 
 • Participantul poate merge la toaletă o singură dată, nu mai mult de 3 minute. Trebuie să solicite acordul supraveghetorului.

Pe toată durata concursului va exista o persoană din partea Upper.School care va asigura supravegherea și suportul participanților. De asemenea, activitatea participantului va fi înregistrată.

Nerespectarea regulilor concursului (chiar dacă este fără intenție sau accidental) poate duce la descalificare.

Criterii de descalificare din concurs:

 • Dacă în activitatea unui participant pe durata efectivă a concursului sunt înregistrate unul sau mai multe din evenimentele de mai jos:
  • Participantul a fost deconectat de la platforma (audit automat al sistemului);
  • Camera web a fost inactivă (audit automat al sistemului);
  • Microfonul a fost inactiv sau dezactivat (audit automat al sistemului);
  • Participantul nu a răspuns la apelul supraveghetorului (audit al supraveghetorului, cu verificare înregistrare video și audio a participantului);
  • Participantul a comutat de pe ecranul platformei de concurs (audit automat al sistemului);
  • Au fost detectate sunete audio altele decât cele ale participantului (audit automat al sistemului și verificare înregistrare video și audio a participantului);
  • Camera web nu a respectat poziția standard de monitorizare (audit al supraveghetorului, cu verificare înregistrare video a participantului);
  • A fost utilizat (cel puțin o dată) telefonul mobil, tableta sau alte echipamente electronice pe perioada efectivă a concursului (audit al supraveghetorului, cu verificare înregistrare video a participantului).
 • Persoana de contact nu răspunde la numărul de telefon de contact, în cazul contactării de către Upper.School. Fiecare participant va trebui să completeze în formularul de contact și acord GDPR numărul de telefon de contact în caz de incidente tehnice. Dacă se constată incidente în timpul concursului și nu se răspunde la numărul de telefon de contact, participantul va fi descalificat.
 • Dacă participantul se conectează mai târziu de ora 9:30.
 • Dacă participantul continuă să scrie dupa ora 13:00, când s-a finalizat concursul efectiv.
 • Dacă participantul iese din concurs înainte de ora 13:30, fără a anunța supraveghetorul.