Politica de confidențialitate

Accesarea site-ului upper.school este posibila fara indicarea datelor personale. Accesarea platformei online app.upper.school se poate face prin cont de utilizator al platformei.

Protectia datelor este o prioritate deosebit de importanta pentru noi si dorim sa va simtiti in siguranta cand vizitati site-ul nostru sau va creati cont de utilizator pe platforma online app.upper.school. Pentru crearea contului de utilizator sunt colectate date personale, cu precizarea si asigurarea termenilor si conditiilor asigurate de platforma online app.upper.school. Pentru datele afisate pe site sursa o reprezinta informatii publice preluate din site-urile oficiale sau informatii pentru care s-a obtinut consimtamantul persoanelor vizate.

Politica de confidențialitate și protecție a datelor personale descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
 • motivele pentru prelucrarea datelor pentru aceste scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;
 • durata prelucrării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • cui putem dezvălui datele personale,

informații pe care sperăm să vi le transmitem în mod transparent și ușor de citit, pentru a înțelege ce dorim să vă comunicăm.

Definitii

“Date Personale” inseamna orice date cu caracter personal, astfel cum sunt acestea definite in Regulament, furnizate de parinte / tutorele copilului sau colectate sau prelucrate de catre Upper Education S.R.L., in calitate de Operator, in legatura cu activitatile desfasurate de acesta.

“Legislatie Aplicabila” inseamna oricare si toate legile si prevederile, normele de aplicare si reglementarile aplicabile prelucrarii datelor cu caracter personal, protectiei si securitatii acestora, orice modificari ulterioare, actualizari ale acestora si alte asemenea.

“Data Acordului” inseamna data la care a fost creat contul de utilizator.

“Regulament” inseamna Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, emis de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, care intra in vigoare la data de 25 mai 2018.

Partile convin ca orice alti termeni folositi in prezentul Formular de consimtamant  si care nu au fost definiti in mod specific in prezentul document sa fie interpretati in conformitate cu terminologia si semnificatiile acestora din Regulament.

Datele colectate

In vederea analizelor statistice privind rezultatele la Olimpiadele scolare, Upper Education S.R.L prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

 • Nume si prenume copil
 • Clasa
 • Scoala
 • Localitate
 • Judet
 • Profesor
 • Rezultat la olimpiada

Aceste date sunt colectate de pe site-urile oficiale ale organizatorilor acestor competitii si prelucrate in scop statistic.

Sursa datelor colectate

In sectiunea de Olimpiade a site-ului sunt publicate analize statistice ale rezultatelor la Olimpiade. Sursa datelor primare pe baza carora se bazeaza analizele statistice publicate o reprezinta site-urile oficiale ale organizatorilor olimpiadelor: https://onm2019.wordpress.com/http://onm2016.mateinfomures.org/https://ssmr.ro/.

Protectia datelor personale

Datele personale prelucrate in scopurile declarate mai sus nu sunt prelucrate in mod automat, acestea fiind mentinute in baza de date a Upper Education S.R.L., intr-o locatie fizica si/sau digitala securizata din Uniunea Europeana.

Upper Education S.R.L. nu va folosi datele personale sau numele copiilor in alt scop decat in scop de analize statistice.

Cât timp păstrăm datele personale?

 • Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile de prelucrare care v-au fost aduse la cunoștință.
 • Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dumneavoastră personale anual. Analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.
 • Ștergem datele dumneavoastră personale:
 • imediat, ca urmare a unei solicitări transmise de dumneavoastră, cu excepția datelor a căror prelucrare/furnizare este impusă de o prevedere legală, caz în care durata de păstrare va fi cea prevăzută în legislația obligatorie aplicabilă;
 • este posibil să păstrăm datele personale în cazul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

În cazul în care păstrarea datelor dvs. personale este necesară în scopuri specificate de lege, putem păstra în continuare aceste date.

Cum asigurăm securitatea datelor personale? Sunt acestea în siguranță?

 • Dorim să păstram în siguranță datele personale ale dumneavoastră, prin implementarea de măsuri tehnice corespunzătoare și a unor măsuri organizatorice adecvate.
 • În conformitate cu legislația aplicabilă, am definit și folosim proceduri interne pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor personale.
 • Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele personale, vizând în mod special prevenirea prelucrării neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale.
 • Am implementat măsuri pentru prevenirea și/sau descoperirea breșelor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate, a datelor afectate de astfel de incidente, pentru remedierea incidentelor de securitate, recuperarea datelor personale.
 • De asemenea, am implementat măsuri și proceduri pentru respectarea obligațiilor ce ne revin în temeiul legislației aplicabile în cazul producerii unui incident de securitate, inclusiv cu privire la obligațiile ce ne revin pentru notificarea autorității de supraveghere competente și notificarea și informarea dumneavoastră, după caz.
 • În cazul angajaților noștri, contractorilor, furnizorilor și colaboratorilor limităm și restricționăm accesul acestora la datele personale pe care le prelucrăm, la ceea ce este strict necesar, pe de o parte, iar pe de alta impunând obligații stricte de confidențialitate.
 • De asemenea, am implementat și derulăm o politică de instruire continuă a personalului nostru în legătură cu prelucrarea datelor personale.
 • Anual, desfășurăm un audit al sistemului de management în vederea îmbunătățirii protecției și siguranței datelor personale pe care le prelucrăm.

Transferăm datele personale în afara UE sau SEE?

Nu transferăm datele personale ale dumneavoastră către țari în afara Spațiului Economic European sau către organizații internaționale.

 

Cum puteți controla datele dumneavoastră personale? Care sunt drepturile dumneavoastră?

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dvs. personale, dacă acestea sunt incorecte;
 • dreptul de a șterge – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a obiecta – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit de calculatoare uzuale sau să transmiteți aceste date altui operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm tot concursul nostru pentru exercitarea acestor drepturi.

 

Puteți să vă exercitați aceste drepturi menționate anterior și să aflați mai multe despre acestea, prin e-mail la adresa de email contact@upper.school.

 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) https://www.dataprotection.ro.

 

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitări valide.

 

Nu furnizați datele dvs. personale către S.C. Upper Education S.R.L. prin alte canale de comunicare, cu excepția celor menționate în cadrul acestei politici, indiferent de persoana sau compania care le-ar solicita în numele nostru, inclusiv angajați sau foști angajați ai S.C. Upper Education S.R.L. pe care i-ați cunoscut anterior. Datele personale transmise prin orice alte canale de comunicare cu excepția celor menționate în cadrul politicii către orice fel de terț, în orice fel de scop, nu cad în responsabilitatea S.C.Upper Education S.R.L., acesta din urmă neputând asigura securitatea acestora. În acest sens, vă recomandăm să studiați cu atenție politicile de confidențialitate ale unor astfel de terți.

Cine are responsabilitatea prelucrarii datelor personale? Contact.

Upper Education S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/13390/2020, controlează prelucrarea datelor personale, fiind operatorul de date. Pentru orice fel de întrebări sau neclarități în legătură cu prezenta politică sau în legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugam să ne scrieți la: contact@upper.school.

Prezenta politică de prelucrare a datelor personale este în vigoare de la data de 28.10.2020. Aceasta poate suferi modificări ulterioare. Orice fel de actualizări intră în vigoare la data publicării lor pe pagina web a Upper Education S.R.L.

Prin eventualele modificări și actualizări ulterioare ale prezentei politici, ne obligăm să nu aducem atingere în niciun fel drepturilor dumneavoastră menționate în prezenta versiune. În cazul în care astfel de modificări ar putea avea un impact major direct sau indirect asupra drepturilor dumneavoastră în legătură cu datele dvs. personale, ne obligăm să vă aducem în mod explicit acest lucru la cunoștință și să vă solicităm consimțământul, dacă este necesar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În orice caz, toate modificările ulterioare vor fi prezentate în această pagină, iar în cazul în care acestea sunt semnificative, le vom evidenția. De asemenea, toate versiunile acestei politici de confidențialitate sunt păstrate în arhiva upper.school pentru consultare.