Cursuri

Profesor:

Valentina Vătășanu

Upper.Ro 2023-2024, clasa a VII-a

Programul de pregătire se adresează copiilor din clasa a VII-a care doresc să se pregătească din timp pentru examenul de evaluare națională – proba de limba și literatura română.

Descrierea programului

Fiecare copil este valoros prin unicitatea sa și prin aceasta conferă valoare societății, totodată însușirea valorilor societății susține valoarea personalității copilului.
„Cadrul de referință al Curriculumului Național”

Pornind de la premisa că disciplina limba și literatura română are un rol deosebit de important în formarea personalității elevilor, în formarea unor deprinderi și abilități necesare pentru a le asigura accesul postșcolar la învățarea pe toată durata vieții și integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaștere, programul Upper.RO 2023-2024, Pregătire pentru Evaluare Națională, clasa a VII-a urmărește Programa Școlară în vigoare. În cadrul cursurilor, elevii își vor forma competențele de comunicare indispensabile: să se exprime corect, clar și coerent în limba română, să asculte, să înțeleagă și să producă mesaje orale și scrise, în diferite situații de comunicare.

Proiectarea activităților didactice este precedată de lectura integrală a programei școlare și de urmărirea logicii interne a acesteia. Activitățile de învățare și strategiile de lucru propuse țin seama de experiența elevilor la această vârstă. În plus, centrarea pe elev, ca subiect al activității instructiv-educative, presupune respectarea unor exigențe ale învățării, precum utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacității de comunicare, realizarea unor activități diverse de receptare și producere de mesaje orale și scrise, care să dea posibilitatea tuturor elevilor de a se participa la propria învățare. Totodată, se vizează integrarea, în predare-învățare-evaluare, a elementelor de conținut din cele trei domenii ale disciplinei (lectură, practica rațională și funcțională a limbii, elemente de construcție a comunicării), pentru a le oferi elevilor motivații pentru învățare și un demers coerent integrator al formării capacităților de comunicare.

Prin urmare, studierea limbii române în cadrul acestui program asigură formarea competențelor generale și specifice necesare în toate domeniile de cunoaștere și de activitate.

Profesor(i): Valentina Vătășanu

Valentina Vătășanu

Doamna Valentina Vătășanu a absolvit Universitatea București, Facultatea de Litere, specializarea Română – Etnologie și este  profesoară de limba română de peste 17 ani. Din 2016 este profesor titular, în urma concursului de titularizare, obținând media 9.92 și primul loc în ierarhia din București. Doamna profesor consideră că în centrul oricărui demers didactic trebuie să fie elevul, care devine un partener în actul educațional. Fiecare ființă este unică și diferită de ceilalți și tocmai de aceea profesorul trebuie să adapteze metodele și stilul de predare în funcție de nevoile fiecărui copil.

Programul include:

  • 35 de sesiuni de curs Live, cu frecvență săptămânală; fiecare sesiune are o durată de 2 ore.
  • Înregistrările cursurilor și notițele de curs – pentru a revedea oricând o lecție sau a recupera o lecție la care nu ați putut participa
  • Materiale de studiu și materiale de lucru individual
  • Comunicarea online cu profesorul și colegii de curs prin chat-ul programului

Desfășurare

Sesiunile de curs din programul Upper.RO 2023-2024, Pregătire pentru Evaluare Națională, clasa a VII-a se desfășoară ONLINE, în zilele de miercuri, în intervalul orar 17:00 – 19:00.

Perioada: 18 septembrie 2023 – 10 iunie 2024.

Cum să te înscrii la curs

Pentru înscriere, creați un cont de ELEV pentru copilul dvs. și un cont de PĂRINTE pentru dvs. pe platforma app.upper.school.
Înscrierea la cursurile LIVE sau abonamentele la Biblioteca digitală Upper.School se fac din contul de PĂRINTE, iar cursurile se accesează din contul de ELEV. Mai multe detalii despre pașii de înscriere găsiți aici.